fitMotion van Fitform. Bewegend zitten.

fitMotion van Fitform bij Staopstoelwinkel.nl

fitMotion, bewegend zitten

Langdurig stil zitten is niet goed voor uw gezondheid. Steeds meer studies tonen dit aan. Daarom is er nu fitMotion, een revolutionair intelligent beweegsysteem in Fitform-fauteuils.

Àls u zit is het belangrijk dat u dat zo goed mogelijk doet. Overal goed ondersteund, waardoor u gemakkelijk van zithouding kunt veranderen. De aanwezigheid van verstelmogelijkheden helpen daar ook bij. Maar het beste is wanneer zitten en bewegen elkaar afwisselen.

fitMotion attendeert u erop wanneer het tijd wordt om te gaan bewegen èn houdt u in beweging op het moment dat u dat niet kunt of wilt.

Pressure Relief

Deze beweegmodule wordt automatisch geactiveerd wanneer iemand zit in de Fitform-fauteuil met de benen aan de grond (beensteun staat niet uit). Om de minuut kantelt de stoel 2×2 graden naar achteren en daarna 2×2 graden terug naar de uitgangspositie. Dit herhaalt zich continu. Deze beweging gebeurt op 30% van de reguliere motorsnelheid.

Slow Motion

Deze beweegmodule wordt automatisch geactiveerd wanneer iemand zit in de Fitform-fauteuil met de beensteun uit. Om de 15 minuten krijgt de gebruiker een trilsignaal, met als doel de gebruiker erop te attenderen dat het tijd is om te gaan bewegen. Wanneer de gebruiker de stoel zelf niet verstelt en/of uit de stoel gaat, gaat de stoel automatisch bewegen naar de Slow Motion uitgangspositie (dit is een comfortabele relaxstand).

Vanuit die positie gaat de stoel op 30% van de reguliere motorsnelheid heen en weer kantelen (schommelen). De beweging houdt 15 minuten aan, tenzij de gebruiker deze onderbreekt door op iedere willekeurige knop op de handbediening te duwen.

Slow Motion kan ook door de gebruiker zelf geactiveerd worden, door op de daarvoor bedoelde knop op de handbediening te drukken.

Twee functies in 1 systeem, die beide meehelpen aan het nog beter zitten en zorgen voor het behoud van uw lichaam.