Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Markelo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 55884709. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@staopstoelwinkel.nl. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2018.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren, verwerken en versturen van uw bestelling. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn in ieder geval naam, adres en telefoonnummer. Via het contactformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst. Daarnaast worden via Google Analytics en/of door andere vergelijkbare tools, uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers het platform gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn.

Mailing
De klant kan zichzelf aanmelden op een mailinglijst. Hiervoor is alleen een mailadres noodzakelijk.

Cookies
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan bewerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@staopstoelwinkel.nl. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door de instructies in de nieuwsbrief te volgen of door een e-mail te zenden aan info@staopstoelwinkel.nl.

Cookies en uw cookievoorkeuren aanpassen

[cookie_declaration]